Data aktualizacji 28.11.2014Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń AUTOCAD dla osób pracujących w branży budowlanej i architektów na terenie województwa lubuskiego.

Data aktualizacji 28.11.2014Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza informację z otwarcia ofert na przeprowadzenie szkoleń AUTOCAD dla osób pracujących w branży budowlanej i architektów na terenie województwa lubuskiego.

Data aktualizacji 21.11.2014Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania dotyczącego zapewnienia ciepłego posiłku oraz poczęstunku dla uczestników szkoleń:
- Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne
- Autocad

Data aktualizacji 21.11.2014Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania dotyczącego wynajmu sali do szkolenia - Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne.

Data aktualizacji 12.11.2014

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń AUTOCAD zgodnie z zasadą konkurencyjności

Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń AUTOCAD dla osób pracujących w branży budowlanej i architektów na terenie województwa lubuskiego.Data aktualizacji 03.11.2014

Zapytanie o cenę Nr sprawy: BSLP 5/2014
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach , ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) informuje o rozpoczęciu postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego zapewnienia ciepłego posiłku oraz poczęstunku dla uczestników szkoleń:
- Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne
- AutocadData aktualizacji 03.11.2014

Zapytanie o cenę Nr sprawy: BSLP 4/2014 Data 03.11.2014 r.
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach , ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) informuje o rozpoczęciu postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu sali do szkolenia - Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne.Data aktualizacji 17.10.2014

Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania dotyczącego dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu:
- Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne w ramach projektu PN. „Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw!”Fundacja "Przedsiębiorczość" jako realizator projektu pt. "BUDUJEMY SIŁĘ LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!" w ramach POKL 8.1.1 zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania dotyczącego przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego do szkolenia Proekologiczne Rozwiązania w ramach projektu PN. „Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw!”Data aktualizacji 13.10.2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOData aktualizacji 09.10.2014

Zapytanie o cenę Nr sprawy: BSLP 3/2014
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach , ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) informuje o rozpoczęciu postępowania w postaci zapytania ofertowego.

W załączeniu:Data aktualizacji 07.10.2014

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCADData aktualizacji 02.10.2014

Zapytanie o cenę Nr sprawy: BSLP 2/2014
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach, ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) informuje o rozpoczęciu postępowania w postaci zapytania ofertowego.

W załączeniu:Data aktualizacji 26.09.2014

Przetarg nieograniczony:
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach , ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący:

USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCADData aktualizacji 09.09.2014

Protokół wyboru dotyczący opracowania, przygotowania oraz druku i wykonania materiałów promocyjnych projektu w ramach projektu PN. „Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw!”

W załączeniu:Data aktualizacji 29.08.2014

Zapytanie o cenę Nr sprawy: BSLP 1/2014
Fundacja „Przedsiębiorczość” z siedzibą w Żarach, ul. Mieszka I 13, pok. 12, (www.fundacja.zary.pl) informuje o rozpoczęciu postępowania w postaci zapytania ofertowego, dotyczącego opracowania, przygotowania oraz druku i wykonania materiałów promocyjnych

W załączeniu:Data aktualizacji 01.08.2014

Wystartował projekt "Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw!". Celem projektu jest organizacja szkoleń dla pracowników 60MMŚP z branży budownictwo z obszaru woj. lubuskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują WL zgodnie z KC, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubuskiego) i ich 180pracow. (27K)(średnio 2-4 osoby z jednego przedsiębiorstwa) zatrudnionych w branży budowlanej oraz architektonicznej, oddelegowanych przez pracodawców .

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:
I. AUTOCAD – 48 godz.
II. KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE – 48 godz.
III. SPAWACZ TIG/MIG/MAG – 146 godz.


Zainteresowanych udziałem w projkecie zapraszamy do Biuro projektu Żarach, ul. Aleja Jana Pawła II 3, pok. 12, 68-200 Żary